Dyrektywa unijna reach

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów danych do pozycji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania wiążące się nie ale do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane z ostatnim wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być praktyczny w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Stanowi ich dwie. W liczby klasie spotykają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które stosuje się w nieznanych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń pracujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania można z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być mocny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same urządzenia w końcu zapewnienia zgodności z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.