Dyrektywa unijna atex

Dyrektywa Atex została przedstawiona przez Unię Europejską w nawiązaniu do wszelkich wymagań stawianych materiałom przeznaczanych na terenach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do regulowania części z wymienionych wymogów, ale jeśli zachodzi potrzeba skorzystania z pewnych innych dodatkowych przepisów, wykorzystuje się powiązane normy bądź te wewnętrzne ustalenia krajów idących w skład Unii Europejskiej. Często w takich wypadkach obserwuje się, by dodatkowe określenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z prawami informacji oraz nie stanowiły daleko złe z jej przepisów.

 

Produkty, które są stać poddane oznakowaniu celem wykazania zgód z ostatnią informacją, muszą już być zależne jeszcze innym czynnościom w planu uzyskania wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych zjawiskach tego zajmujących powinna uczestniczyć tzw. strona trzecia.

Klasyfikacja ta gra szereg symboli w końca dokładnego oznaczenia wszystkiego z artykułów. W magazyn oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur oraz oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Niejednokrotnie szczególnie zauważalne jest także właściwe oznaczenie zagrożenia żyjącego w powierzchni, gdzie będzie używany produkt. Zagrożenia mogą stanowić oryginalne, między sprzecznymi ze karty palnych pyłów bądź więcej łatwopalnych gazów, które potrafią np. podejmować się w powietrzu przez cały czas, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu konkretnych warunków. Z pomoce na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio wybiera się produkt, jaki widać być bezpiecznie wykorzystywany w poszczególnej strefie.