Dyrektywa unijna 93 13

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w twórz szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i techniki, które pragnie spełniać artykuł w relacje od środowiska w którym będzie on wykorzystywany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne wychodzące z nowych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim traktowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich wychodzenia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być już wycofany z sektora. Wykonywa to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.