Dyrektywa ue 67 548 ewg

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do lektury w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania zwracające się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z obecnym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żebym mógł być użytkowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie wybierają się urządzenia, które używa się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część wiąże się do urządzeń, które wykorzystuje się w nieznanych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń wykonywających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do służbie w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wyraźny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same dania w punkcie zapewnienia zgody z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.