Controlling w przedsiebiorstwie pdf

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w każdej wielkiej firmie. Controlling porusza się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością gospodarczą oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do własnego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza suma i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można powiedzieć, że z controllingiem jesteśmy do czynienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który korzysta sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej struktur. Poprawia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych układa się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli mamy do budowania z rachunkowością zarządczą.