Bezpieczenstwo pracy 11 2011

Więcej w XIX wieku rola w wielkich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni korzystnych warunków działalności oraz korzystający głodowe pensje każdego dnia walczyli o bycie wykonując prostą pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł duże zmiany w rodzaju traktowania pracownika, a także bezpieczeństwa w polu pracy.

Co prawda są firmy, które jeszcze nie zważają na zapewnienie odpowiedniego otoczenia, ale na widać nie są to nazwy zatrudniające się przetwórstwem drzewa, węgla, czy produktów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Stąd też przedsiębiorstwa zagrożone tego typu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które dają odpylanie razem z dyrektywą atex. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry potrafią stanowić brane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania liczy na ostatnim, aby pod wpływem eksplozji pyłu w budowy rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego grania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a też innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w jakie potrafią stanowić zaopatrzone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W strukturze instalacji atex są także śluzy celkowe będące do całkowitego usuwania zgromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a też nie ulegają rozerwaniu w stosunku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy świadomy właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą podnosić się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w czystej kondycje sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie posunięcie będzie informowało o odpowiedzialności, a dodatkowo przezorności. W wyniku doskonale wiadomo, że o dużo tańsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie wydatków powiązanych z rywalizacją z ich końcami.