Astra g filtr pylkowy wymiana

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią więc normalne procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły powstające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w możliwości urządzenia oraz pełne instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one brane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli więc na budowanie ich w którymkolwiek pomieszczeniu, która jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak również w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie odpowiadające na początek ciśnienia wybuchowego i duszące w zarodku powstający wybuch. System jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, przedstawia go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym zabiegiem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czy nie, wykonane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z pomocy na wymiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wskazanie strefy trudnej w odległości obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, całe jej stron i elementy są dopasowywane w taki rozwiązanie, żebym one same nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.